schnell raus
Online-Beratung
30 ayrı dilde „engellilik“ kelimesi.

BM- Engelli hakları sözleşmesi

Hiç BM engelli hakları sözleşmesini duydun mu? Almanca’da bunun kısaltması UN-BRK olarak geçmektedir. Bu sözleşme birçok düzenlemeler içerir ve temel insan haklarının, bir engelliliği olan ve bundan dolayı dışlanan insanları da kapsadığına dikkat çeker. Orda, örneğin, hiçkimsenin dışlanmaması gerektiği açıkça belirilmiştir. Engelliliği olan insanlar hala dünyanın her yerinde dışlandıkları ve haksızlığa uğradıkları için, UN-BRK çok büyük bir öneme sahiptir.

2006’dan beri dünyada 190´dan fazla ülke bu sözleşmeyi imzalamış ve böylece engellilerin de diğer tüm insanlar gibi temel insan haklarından aynı şekilde yararlanmalarını sağlamayı, bir sorumluluk olarak üstlenmişlerdir.

Tüm insanların aynı şekilde hayata dahil olabilmeleri için, birtakım koşulların değiştirilmesi ya da yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. Örneğin, işitme engeliliğin varsa ve bir danışmanlık hizmeti alabilmek için bu konuda özel tercümana ihtiyacın varsa, böyle bir tercümanlık hizmetini alabilmen mümkün olmalıdır.

Almanya 2009’dan itibaren, engelliliği olan insanlara uygun koşullar yaratmak ve onların aktif olarak topluma katılabilmelerini sağlamak için, üstüne düşen sorumluluğu almaya hazır olduğunu belirtmiştir. Bunun için 2011 yılında Alman Federal Hükümeti tarafından 10 yıllık bir plan sunulmuştur. Bu plan, örneğin, şimdiye kalan varolan dezavantajların yavaş yavaş kaldırılarak, engelliliği olan insanların yaşamlarını iyileştirmeyi içermektedir.
Engelliliği olan insanlar, ne istediklerini, neyin eksik olduğunu ve neye ihtiyaçları olduğunu kendileri daha iyi bildikleri için, iyileştirme önerileriyle ilgili politikalar, bu kişiler tarafından denetlenmektedir.

Bu yüzden de, eyaletlerin görevi, bilhassa engelli ve engelsiz insanların birlikte ve eşit haklara sahip bir şekilde yaşamalarını sağlamaktır. Örneğin, NRW (Nordrhein-Westfalen) ‘‘Landesaktionsplan‘‘, yani bu eyaletin kendi aksiyon planı şunu içermektedir: herkesi içeren bir toplum – NRW –inklusiv.
NRW- Eyaleti, engelliliği olan ya da olmayan bütün insanların, yaşamının her alanında, hayata aktif olarak katılmaları için çaba göstermektedir.

Bizi ilgilendiren, bu konu hakkında senin düşüncelerindir- Ayrıca, bu konuda herhangi bir sorun yada önerin varsa, bize online-danışmanlık sayfamızdan ulaşabilirsin.

Daha fazla bilgi için Linklistemize tıklayabilirsin.